Personligt medlemskab

 

For at blive medlem af Jernbanefritid skal følgende krav opfyldes:

 • Man skal være ansat med en af de jernbanerelaterede opgaver, som er beskrevet i forbundets administrative bestemmelser. Se nedenfor.
 • Man skal være pensioneret/efterlønner fra en af de ovennævnte opgaver
 • Man skal være ægtefælle eller samlever til en ansat med en af de nævnte opgaver, eller til et medlem af Jernbanefritid.
 • Man skal være barn af en ansat med en af de nævnte opgaver, eller af et medlem til Jernbanefritid.
 • Man skal tidligere have været medlem af Jernbanefritid.

 

Jernbanerelaterede opgaver:

 • Togfremførsel
 • Billetkontrol i tog
 • Håndværkere beskæftiget med reparation af jernbanemateriel
 • Salg af jernbanebilletter som primær beskæftigelse
 • Trafikstyring af tog
 • Projektering i forbindelse med vedligehold og anlæg jernbaner
 • Vedligehold af jernbaner
 • Projektering af jernbaner
 • Tilsyn af Jernbanearealer og stationsbygninger
 • Ledelse for medarbejdere der er beskæftiget med jernbaneopgaver
 • Administration af opgaver relateret til jernbaneområdet.
 • IT opgaver rettet mod jernbanedriften
 • Trafikinformation i forbindelse med Jernbanedrift 
 • Ansatte i kantinen på Københavns Hovedbanegård
 • Ansatte på jernbane- og sporvejsmuseer

 

Inden indmeldelse skal du gennemlæse vores Privatlivspolitik. Du skal acceptere den på indmeldelsesformularen. Du finder Privatlivspolitikken her

Indmeldelsesblanket for en ansat og et tidligere medlem af Jernbanefritid udfyldes her 

Indmeldelsesblanket for ægtefælle/samlever og børn udfyldes her