Cykling

Omtaler, beretninger og referater

Om afdelingen

Det er afdelingens målsætning at der ved de løb, vi indbyder til, er distancer for enhver smag, således at supermotionisten, den almindelige motionist og familien med børn alle kan få deres lyst og behov dækket.

Vi vil primært indlægge vores løb i allerede veletablerede motionsløb. Der er mange fordele herved, bl.a. at hele det tekniske apparat er på plads, og at vi kommer til at køre blandt mange andre motionister.

Vores foreløbige årlige plan er 3-4 løb som følger:
- Jernbanemesterskab i Enkeltstart, distancer 20 – 35 km
- Jernbanemesterskab på landevej, distance 100 – 135 km. Dette løb kan indlægges i et større motionsløb med et bredt udbud af distancer, hvoraf den ene benyttes til Jernbanemesterskab.
- 1 eller 2 yderligere motionsløb med et bredt
udbud af distancer

Oplever viden succes, som vi forventer/håber på, vil der være mulighed for at udvide programmet med MTB om vinteren og på sigt kunne der være mulighed for samarbejde med Løb & Motion omkring Duathlon og Duathlon Cross.

For de bedste vil der være muligheder for at blive udtaget til Jernbanelandsholdet og deltage i internationale mesterskaber:

USIC mesterskaberne (Europamesterskaber for jernbanefolk) i Cykling afholdes hvert 4. år, næste gang i 2016. Ved det enkelte mesterskabsstævne konkurrences der i følgende discipliner: holdtidskørsel, enkeltstart og samlet start. Vores egne mesterskabsdistancer er harmoniseret med distancerne ved USIC, således at rytternes resultater ved disse mesterskaber samt ved andre løb med tilsvarende distancer kan danne udtagelsesgrundlag.

E-cykling - NY aktivitet

 SÆSON 10.10.21 – 02.05.22

Vi prøver noget helt nyt:

Vi har indkøbt 3 stk. smart hometrainere i cykelafdelingen.
Det er såkaldte ”Direct-drive SMART trainer” hvor cyklen monteres uden baghjul. Rigtigt mange af vores medlemmer har allerede selv én derhjemme, som skal bruges.
Vi laver en ordning, hvor de 3 hometrainere lånes ud på skift til medlemmerne, som ikke selv har en. Derved kan alle interesserede få lov at deltage i løbet af sæsonen.
Hvordan vi gør rent praktisk, melder vi ud når vi har overblik over antal deltagere. En løsning kunne være at man booker en trainer i en 2-3 ugers periode i sæsonen. Og mens man har den hjemme, kan man invitere andre fra sin forening hjem til et arrangement. Så bliver der lidt socialt ude blandt medlemmerne.
Alle deltagere vil have deres egen profil til Zwift, som skal benyttes for at registrere tiden i det enkelte ”løb”. Tanken er at sæsonen kommer til at bestå af 5-6 afdelinger, mere tilgår inden sæsonstart.                                                                                            

Vi vil naturligvis yde bistand med opsætning af konto på Zwift, samt montering af cykel på den lånte trainer.

Tilmeld dig her

Jernbanefritid, Cykling – regel supplement

Klasseinddeling og pointregler.

Aldersklasser:

Der skal være minimum 2 deltagere i en klasse, for at der kan kåres en mester i klassen.

Deltagere kan ikke rykkes op i ældre klasser.  Deltagere kan rykkes ned i yngre klasser indtil kravet om antal deltagere i en klasse er opfyldt.

Damer og Herrer kan mixes i en klasse, hvis deltager i dameklasse selv accepterer dette.

Overall:

Der skal være minimum 3 deltagere i hver af klasserne Herre/Dame, for at kunne opstille en kønsbestemt overall-liste.  Ellers blandes herre og damer.  Det kræver også mindst 3 deltagere samlet på tværs, for at kunne opstille en overall-liste.

Overall går på tværs af aldersklasser.

Pointsystem:

Der er 4 point i puljen pr. deltager til hvert stævne.

Det gælder pr. tilmeldt deltager på startlisten ved indlevering til navnekontrol hos bestyrelsen. Er der afbud på stævnedagen, så forbliver de 4 point i puljen.

Et point har en værdi på 25kr.

En deltager optjener point efter placering i individuel klasse, samt på overall-listen.  Der vil altid være minimum 1 point til en deltager. 

Der kan maksimalt optjenes 10 point i alt pr. deltager. Der kan aldrig gives mere end 1 point for sidste placering.

Der vil kun være point at tjene ved en TOP-10-placering på overall-listen.  Der kan maksimalt optjenes 7 point på overall-listen. Listen kan være forskellig opsat med point fra stævne til stævne, efter antal deltagere.

Lodtrækning:

Overskud af point går i puljen til lodtrækningspoint.  Når sæson er slut, trækkes lod blandt nedre halvdel af pointoversigten. Dette for at tilgodese dem, som ikke kører efter placeringer. Bestyrelsen opsætter lodtrækningsfordelingen efter situationen på tidspunktet.

Pointfordeling.

Aldersklasser:

En deltager som rykkes ned i en yngre klasse, får tildelt et ½ handicappoint. Skal den samme deltager rykkes yderligere en klasse ned, for at der kan laves en klasse, så tildeles yderligere et ½ handicappoint.

En deltager som er alene i sin klasse og ikke kan kører om point tildeles et såkaldt ”deltager-point

Ved 3 deltagere i en aldersklasse fordeles 3 p – 2p – 1p (Er der flere i klassen får resten 1 point)

Ved kun 2 deltagere i en aldersklasse fordeles 2 p – 1 p.

Overall:

Maks point er 7 point. Og fordeles 7 p – 6 p – 5 p – 4 p – 3 p – 2 p – 1 p (resten 1 point til og med nr. 10)

Der gives aldrig point til en placering udenfor Top-10 på listen.

Ved få deltagere i et stævne fordeles point fra bunden.   Eks. Er der kun 5 deltager til en overall-liste er fordelingen 5-4-3-2-1.

Omsætning af point

Når sæson er slut, gøres point op. Der udstedes et gavekort på værdien af point.  Gavekortet vil være til køb i onlinebutikken www.cykelpartner.dk