Kontingent

Medlemskontingent: 20 kr. pr. måned

Medlemskontingent for klub/forening: 100 kr. pr. år.

 

Ansatte ved DSB, Banedanmark, Scandlines og Systra: Kontingentet trækkes via lønnen med 20 kr. om måneden

Ansatte ved øvrige virksomheder: Kontingentet betales for et helt år med 240 kr.  (Giro eller Betalingsservice)

Ægtefælle/samlever/børn til ansatte i  DSB, Banedanmark, Scandlines og Systra: Kontingentet trækkes via lønnen hos den ansatte med 20 kr. pr. måned.
 

Ægtefælle/samlever/børn til ansatte i øvrige virksomheder: Kontingentet betales for et helt år med 240 kr. (Giro eller Betalingsservice)

Pensionister/efterlønner fra tilknyttede virksomheder. Kontingentet betales for et helt år med 240 kr. (Giro eller Betalingsservice)

Tidligere ægtefæller/samlevere og ansattes børn. Kontingentet betales for et helt år med 240 kr. (Giro eller Betalingsservice)

Indmeldelse kan ske her:

Enkeltpersoner

Foreninger