Aktiviteter i foreningerne

Her er en præsentation af nogle af de tilknyttede foreninger.

Følgende foreninger er beskrevet:

Hovedstadens Jernbane-Idræt, Jernbanens Idrætsforening Aarhus, Jernbanens Atletik og motion, Jernbanens Sportsklub Fredericia, DSB Skytteklub Aarhus, Hvidovre Skyttekreds, Statsbanepersonalets Idrætsforening København, DSB Racing Team, Jernbanernes Fotoklub, Skinnecyklerne, DEFA - Esperanto, Haveforeningen Brohaven og Danske Jernbanemænds Turistorganisation.

Hovedstadens Jernbane-Idræt

Om foreningen
Hovedstadens Jernbane-Idræt, forkortet HI, er hjemmehørende i København og medlemmerne er ansat i en virksomhed som har relation til jernbanerne i Danmark.

Aktiviteter
I HI kan man dyrke følgende aktiviteter:
Aerobic, Badminton, Backgammon, Billard, Bordtennis, Bowling, Bridge, Cykling, Dart, Fodbold, Golf, Gymnastik, Kegler, Lystfiskeri, Løb og motion, orienteringsløb, Svøming og Tennis

Se mere på deres hjemmeside

Medlemskab
I foreningen optages alle ved medarbejdere som er ansat i en virksomhed med tilknytning til jernbanerne i Danmark samt deres ægtefælle/samlever.
Forenings kontingentet for aktive  kr. 35- pr måned giver mulighed for at udnytte tilbudene fra alle afdelingerne. Desuden får du jævnligt tilsendt Hovedstadens Jernbane-Idræt’s Nyhedsbrev med nyt fra alle afdelingerne.
Passive medlemmer i Hovedstadens Jernbane-Idræt betaler kr. 8,- pr. måned.
Indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside klik her

Kontakt
Formand
Tony Kim Andersen
Nandrupsvej 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 4093 9637
Mail:hi-koebenhavn@sport.dk

Jernbanens Idrætsforening Århus

Om foreningen
Jernbanens Idrætsforening Århus, forkortet JIF-Ar, er en forening som har mange aktiviteter på programmet. Foreningen er placeret i midten af Aarhus, og henter mange af sin medlemmer fra DSB værksteder i Aarhus, men også fra andre jernbanevirksomheder.

Aktiviteter
I JIF-Ar kan der dyrkes følgende aktiviteter:
Badminton, Billard, Bordtennis, Bowling, Cykling, Fodbold, Golf, Kulturel, Løb og motion og Orienteringsløb.

Se mere på deres hjemmeside

Medlemskab:
Indmeldelse i foreningen kan ske via foreningens hjemmeside.
Kontingentet er 40 kr. pr. måned.

Gå til foreningens hjemmeside her

Kontakt
Formand
Frank H. Andersen
Trankær Mosevej 154, 8310 Tranbjerg
Mobil 2468 6419
E-mail: frande@dsb.dk

Jernbanens Atletik og Motion

Om foreningen
Jernbanens Atletik og Motion (Jernbanens AM eller JAM) blev dannet som en landsdækkende forening i 1990 af 6 løbere, der trådte ud af en anden forening under Jernbanefritid. Men lad dig ikke forlede af vores navn. Foreningens medlemmer dyrker mange forskellige fritidsaktiviteter (se senere).
Foreningen voksede langsomt men stabilt de første år. Senere gik det hurtigere som ringe breder sig i vandet. Vores medlemstal er pt. ca. 65.
Som nævnt er vores forening landsdækkende og vi har medlemmer mange steder på Sjælland, Fyn og i Jylland fra syd til nord.

Aktiviteter
Foreningens hovedaktivitet er stadig løb, men foreningens medlemmer er også aktive i 
badminton, bordtennis, cykling, fodbold, foto, golf, orienteringsløb og triathlon.

Medlemskab
Et medlemskab giver dog mulighed for deltagelse i samtlige aktiviteter, hvori der bliver afholdt stævner i Jernbanefritid, se www.jernbanefritid.dk   
På grund af klubbens struktur (landsdækkende) har vi i det daglige ikke fælles træningsaktiviteter. Men ved medlemskab har du mulighed for hos klubbens erfarne aktive at få ny inspiration til din træning og evt. hjælp til træningsplanlægning.
Ligeledes på grund af vores struktur har vi ikke noget klublokale. Vores sociale samvær finder sted, når vi er på ture til stævner i Jernbanefritid.
Vi kan følges på Facebook og vores hjemmeside. Facebook søg efter jernbanens atletik og motion. Hjemmesiden findes på www.jernbanensAM.dk

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

 

Paul Andersen
Formand
23 35 21 53
Mail

Benedicte Kastrup
Banedanmark
23 42 01 11
Mail

Lars Hjorth Jensen
DSB
24684429

Carl Erik Hunnerup


Mail

Jernbanens Sportsklub Fredericia

Om foreningen
Jernbanens Sportklub Fredericia hører til ved banegården i Fredericia, og optager medlemmer der er ansat i en jernbanevirksomhed.

Aktiviteter
Foreningen har følgende aktiviteter: Badminton, Billard, Dart, Fodbold, Kegler, Løb, Skydning og Svømning.
Se træningstider her

Medlemskab
Indmeldelse kan ske på foreningens hjemmeside www.j-s-f.dk
Kontingent ligger mellem 350 og 450 kr. alt efter aktivitetsniveau.

Kontakt
Formand
Niels Teilbæk
Hjemmeside klik her

DSB Skytteklub Århus

Om foreningen
DSB Skytteklub Aarhus er en del af en af landets største skytteklubber, DSBASF, som har til huse i centrum af Aarhus.
Klubben består af ca. 30 nuværende og tidligere jernbaneansatte som deltager i Jernbanefritids arrangementer.

Aktiviteter
Klubben deltager hvert år i de danske jernbanemesterskaber på luftgevær/luftpistol på 10 meters afstand, gevær/pistol på 15 meters afstand og gevær/pistol på hhv. 50 meters afstand og 25 meters afstand.
Derudover skydes der i vintermånederne en hjemmebaneturnering, hvor resultaterne indsendes til skytteafdelingen i Jernbanefritid. Der er præmier til de bedste i hver kategori.
Klubben har som regel også deltagere på de udtagne hold til nordiske jernbanemesterskaber i skydning, og europæiske jernbanemesterskaber i skydning. Disse arrangementer afholdes hhv. hvert andet år og hvert fjerde år.

Medlemskab
Medlemskab af klubben koster ca. 800 kr. om året, men betyder samtidig, at klubben betaler deltagergebyrer ved konkurrencer/arrangementer. Derudover indmelder man sig også i Jernbanefritid, hvis man ikke allerede er det. Dette medlemsskab koster 10 kr. om måneden.
Det koster typisk 25 kr. at skyde en træningsskydning i klubben. Der er mulighed for at låne et våben.
Der er mulighed for indmeldelse i klubben, ved at møde op på skydebanen. Klubbens hjemmeside er www.dsbasf.dk

Kontakt
Spørgsmål om medlemsskab kan rettes til:
Claus B. Laursen
Mail
Tlf.: 2468 8091

Hvidovre Skyttekreds

Om foreningen
Hvidovre Skyttekreds hører hjemme i Hvidovre kommune. Der er mulighed for at skyde både pistol og riffel.

Aktiviteter
I klubben kan der skydes med både pistol og riffel. Der er mulighed for deltagelse i lokale og landsdækkende konkurrencer.
Klubben afholder efterårsstævne og klubmesterskab.
Se mere på foreningens hjemmeside her

Medlemskab
Før der kan opnås medlemskab, skal den enkelte deltage i et sikkerhedskursus, samt prøve at skyde, med det ønskede våben. Se mere her 
Kontingentet er 750 kr. om året, hertil skal lægges et beløb for begynderskydning på 125 kr. Se mere her

Kontakt
Formand
Magnus G. Pedersen
hsk@hvidovreskyttekreds.dk

DSB Racing Team

Om foreningen
DSB Racing Team er hjemmehørende i København og har til formål gennem fællesskab, samvær og aktiviteter, at fremme medlemmernes kendskab og interesse for Go-kart og ved på anden måde at virke for fremme af denne idræt.

Aktiviteter
Foreningen deltager i Go-kart løb rundt omkring i landet. Se løbskalender her

Medlemskab
Minimumsalder er 18 år. Alle kan indmelde sig i foreningen, hvis de kan tilslutte sig foreningens vedtægter.
Se vedtægter her

Kontakt
Kontakt til foreningen sker på denne mail: dsbracingteam@gmail.com
Foreningen har også deres egen hjemmeside. Se den her

 

Jernbanernes Fotoklub

Om foreningen
Er du fotointeresseret med lyst til både fotografering og socialt samvær med ligesindede, er Jernbanernes Fotoklub en oplagt mulighed for dig.
Klubben er for ansatte i virksomheder med tilknytning til jernbaner i Danmark. Vi tilbyder dog også medlemskab i klubben for alle andre interesserede, dog under lidt begrænsede vilkår.
Kontingentet til klubben er i øjeblikket (marts 2019) 200 kr. om året.
Klubben er tilsluttet hovedorganisationen Jernbanefritid, som organiserer fritidsaktiviteter inden for danske jernbanevirksomheder.
Jernbanernes Fotoklub blev stiftet den 6. november 1965.

Klublokale
Som noget helt enestående har vi vores eget klublokale på Valby station. Du finder indgangen til lokalet bagved elevatorskakten i spor 5, det er den grønne dør.

Sådan forløber en fotoaften.
Vi har ikke faste mødeaftener, men vi mødes 12-15 gange om året.
Når vi har mødeaften, begynder vi normalt med at spise sammen.
En fra bestyrelsen og eventuelle hjælpere kommer og forbereder det hele kl. ca. 15.30.
Maden er klar kl. 17.30 og består som regel af en lun ret. Du behøver derfor ikke haste hjem fra arbejde først, men kan tage direkte til klubaften. Kl. 18.30 har vi spist færdig, ryddet af bordet og vasket op.
Dem, der har tid og lyst melder sig til spisningen senest 4 dage før til formanden.
Fra kl. 18.30 til kl. 19.00 er der sat tid af til en spørgerunde, det kan f.eks. være om billedbehandling el.lign. Hvis du vil forberede os lidt på dine spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til os inden mødeaften, så vil vi undersøge sagen. Hvis der ikke er spørgsmål, forsøger vi med "aftenens tip".
Kl. 19.00 starter den egentlige fotoaften med aftenens emne, hvor dommer eller foredragsholder møder op.

Hjemmeside
Vi har en hjemmeside, som du kan nå på flere måder.

www.jernbane-foto.dk/klubben    

Kommunikation.
Vi er så heldige, at alle vores medlemmer har e-mail. Vi sender derfor vores medlemsblad ZOOM elektronisk. Dette blad indeholder oversigt over alle aktiviteter i sæsonen.
Umiddelbart før en aktivitet løber af stabelen, eller når der er "her og nu nyheder" udsender vi et ZOOM online.
Jernbanefritid udsender deres eget blad ”Jernbanefritid” til alle medlemmer, der er ansat i jernbanevirksomhederne.Jernbanefritid har også en hjemmeside, hvor du kan læse mere om, hvad organisationen tilbyder www.jernbanefritid.dk

Sammenslutninger og samarbejde.
Vi samarbejder med flere organisationer og klubber:

Jernbanefritid
Et medlemskab i Jernbanernes Fotoklub giver dig mulighed for at deltage i et meget bredspektret foreningsliv via ”Jernbanefritid, der er vores hovedorganisation. Du kan som medlem deltage i alle de kulturelle og sportslige aktiviteter og mesterskaber som Jernbanefritid tilbyder.

Fotoafdelingen i Jernbanefritid.
Fotoafdelingen i Jernbanefritid arrangerer hvert år Jernbanemesterskaber i FOTO. Arrangementet holdes forskellige steder i landet fra år til år, da vi gerne vil hele landet rundt. I forbindelse med jernbanemesterskaberne, vil vi typisk overnatte og vi arrangerer sightseeing eller andet socialt for dem, der er interesserede. Derudover afvikler vi en konkurrence om de bedste billeder fra byen vi gæster.

Region Nord Foto.
Jernbanernes Fotoklub er medlem af Region Nord Foto, som er et samarbejde mellem fotoklubber i Hovedstadsområdet fra Helsingør og Halsnæs i nord til Solrød og Roskilde i syd.
Læs mere her www.rnfoto.org  

Svensk dansk trekant.
I 50 år har vi arbejdet sammen med 2 svenske fotoklubber, Ystad Fotoklub og Fjälkinge Fotoklub. Til at begynde med, konkurrerede vi mod dem med billeder i dias, nu er den såkaldte "Trekantkonkurrence" en konkurrence på digitale billeder. Klubberne skiftes til at holde et arrangement med både fotokonkurrence og noget kulturelt hvert år.

Europæisk samarbejde.
Gennem Jernbanefritid deltager vi i et samarbejde, der omfatter mange lande i Europa. De lige år afvikles Europamesterskaber i FOTO for jernbanefolk - kaldet FISAIC mesterskaberne.
Samarbejdet med alle disse klubber og fotorelationer, giver os en fantastisk mulighed for at knytte tætte bånd. Selve rejserne til og deltagelse i mesterskaberne udgør en væsentlig del af klubbens sociale liv og ånd.

Fotoskole.
Klubben har i årenes løb arrangeret forskellige workshops.
Materialet har vi samlet i en ”Teknik” mappe til medlemmerne. Mappen ajourføres løbende.
Forskellige foredragsholdere fortæller i sæsonens løb om fototekniske spørgsmål og forud for hver fotoaften er der mulighed for at stille spørgsmål af teknisk karakter.
Spørg endelig løs, hvis du vil vide mere.
Fælles E-mail og hjemmeside

Jernbanernesfotoklub@mailme.dk

www.jernbane-foto.dk/klubben   

Formand og ZOOM redaktør
Kurt Jeppesen 
Tlf. 45 81 24 83
Kasserer og webmaster
Karl Wigh
Tlf. 21 27 83 40
Bestyrelsesmedlem
Hanne Nicolajsen Lindberg 
Tlf. 30 28 31 72
Billedsekretær og Region Nord
Vakant

 

Haveforeningen Brohaven

Om foreningen
Haveforeningen Brohaven optager medlemmer som er eller har været ansat i DSB eller Banedanmark.

Aktiviteter
Foreningen afholder sociale arrangementer for medlemmerne.

Medlemskab
Medlemskab kan kun ske, hvis man ifølge vedtægterne kan købe en kolonihave. Se vedtægter her
Læs mere om venteliste her

Kontakt
Formand
Jens Behrens 
E-mail: behrens@112.dk

Hjemmeside: klik her

Skinnecyklerne

Om foreningen
Skinnecyklerne har til formål er at samle motorcykel interesserede til motorcykelkørsel og socialt samvær, på tværs af faggrænser indenfor jernbanevirksomheder.

Aktiviteter
Foreningen arrangerer motorcykelture af forskellig karakter.

Medlemskab
Indmeldelse i foreningen kan ske på foreningens hjemmeside her
Det årlige kontingent udgør 75 kr.

Kontakt
Formand
Dennis Jørgensen
Tlf. 
24447338

Mail dennis@ryen.dk