Medlemskab af Jernbanefritid

For at blive medlem af Jernbanefritid skal et af følgende krav opfyldes:

 • Man skal være ansat med en af de jernbanerelaterede opgaver, som er beskrevet i forbundets administrative bestemmelser. Se nedenfor.
 • Man skal være pensioneret/efterlønner fra en af de ovennævnte opgaver
 • Man skal være ægtefælle eller samlever til en ansat med en af de nævnte opgaver, eller til et medlem af Jernbanefritid.
 • Man skal være barn af en ansat med en af de nævnte opgaver, eller af et medlem til Jernbanefritid.
 • Man skal tidligere have været medlem af Jernbanefritid.

Jernbanerelaterede opgaver: 

 • Togfremførsel
 • Billetkontrol i tog
 • Håndværkere beskæftiget med reparation af jernbanemateriel
 • Salg af jernbanebilletter som primær beskæftigelse
 • Trafikstyring af tog
 • Projektering i forbindelse med vedligehold og anlæg jernbaner
 • Vedligehold af jernbaner
 • Projektering af jernbaner
 • Tilsyn af Jernbanearealer og stationsbygninger
 • Ledelse for medarbejdere der er beskæftiget med jernbaneopgaver
 • Administration af opgaver relateret til jernbaneområdet.
 • IT opgaver rettet mod jernbanedriften
 • Trafikinformation i forbindelse med Jernbanedrift 
 • Ansatte i kantinen på Københavns Hovedbanegård
 • Ansatte på jernbane- og sporvejsmuseer
 • Togrengøring


Inden indmeldelse skal du gennemlæse vores Privatlivspolitik. Du skal acceptere den på indmeldelsesformularen. Du finder Privatlivspolitikken her

 

Ansat/tidligere ansat

Indmeldelsesblanket for en ansat og et tidligere medlem af Jernbanefritid udfyldes her 

Ægtefælle/samlever/børn

Indmeldelsesblanket for ægtefælle/samlever og børn udfyldes her