Bridge

Omtaler, beretninger og referater

Om afdelingen

Bridge spilles af 4 spillere, der danner 2 makkerpar( = et bord).
Makkerne skal gennem meldinger forsøge at udveksle oplysninger, og skal så med denne viden beslutte hvor mange stik parret forventer at kunne vinde (kontrakten). Ligeledes skal makkerparret i modspil søge at få flest mulige stik.
Grundprincippet i turneringsbridge er, at det samme spil spilles ved flere borde, hvorved man får mulighed for at sammenligne resultaterne opnået ved de forskellige borde.
Pointgivningen i bridge kan i starten virke noget uoverskuelig, men i princippet gives der point i forhold til hvad andre par har opnået med de samme kort.
Bridgeafdelingen har 2 klubber; i Århus og i Roskilde. Kun i Århus har man regelmæssig klubaften. I Hovedstadens Jernbaneidræt spilles der for tiden bridge den 2. og 4 onsdag i hver måned.
Der afholdes hvert år et par mesterskab og et holdmesterskab( jernbanemesterskab).
For par spilles der normalt i januar, medens holdmesterskabet normalt afholdes i september.
I forbindelse med holdmesterskabet holder afdelingen sit årsmøde.
Bridgeafdelingen deltager i europamesterskaber for jernbaneansatte (FISAIC).