Samtykkeerklæring - billeder

Der skal bruges et samtykke, hvis der tages billeder af enkeltpersoner eller børn.

- For enkeltpersoner gælder det, hvis billedet er et portræt foto, ingen idrætslig aktivitet.

- For børn gælder det hvis de er under 15 år, uanset om de dyrker idræt.

 Du kan finde flere oplysninger under Retningslinjer for billeder

 

Du finder samtykkeerklæringen her

Tilmelding til internationale stævner

Medlemmer som er blevet udtaget til deltagelse i Internationale stævner, skal udfylde denne blanket.

Find blanketten her

FORRETNINGSGANG FOR INTERNATIONALE STÆVNER

I forbindelse med Internationale stævner er der udarbejdet en forretningsgang, så alt huskes og gøres rigtigt.

Forretningsgangen findes her