Motionscentre

Jernbanefritid har 2 motionscentre. Et i København og et i Aarhus.

Begge Motionscentre drives som hver sin forening, og der kræves derfor indmeldelse i det enkelte center.

Indmeldeseskriterierne er de samme som optagelse i Jernbanefritid. Kriterierne kan du læse her.

Hvis du er ansat i en virksomhed med en jernbanerelateret opgave, kan du, din ægtefælle/samlever og børn fra 15 år, blive indmeldt. Det koster 100 kr. om måneden for hvert medlem. Derudover medlemskab af Jernbanefritid på 20 kr. pr. måned. Ved indmeldelse betales 200 kr. i depositum - for nøgle/adgangskort. 

Indmeldelse skal ske i det Motionscenter du ønsker at benytte.

Eventuel udmeldelse skal ske i det Motionscenter hvor du er medlem. Opsigelsesfristen er løbende måned plus 30 dage.