Om Jernbanefritid

Read in English            Deutsch lesen           Lu en francais   

 

Hvad er Jernbanefritid?

Jernbanefritid er en paraplyorganisation der p.t. består af ca. 30 foreninger af enhver art fordelt over hele landet.

Jernbanefritid blev dannet i 1946, og forbundets og foreningernes formål er, at fremme interessen for fritidsaktiviteter for medlemmerne og deres familie. Målsætningen er at arrangere aktiv fritid for alle og dette financiers ved medlemsbidrag og bidrag fra modervirksomhederne.
Til alle, der har en jernbanerelateret opgave* samt deres ægtefælle/samlever og børn, har Jernbanefritid glæden gennem sine mange foreninger, at kunne tilbyde næsten enhver form for fritidsbeskæftigelse - det være sig idræt eller anden kulturel virksomhed - under velorganiserede forhold.

På landsplan samles Jernbanefritids medlemmer til afholdelse af jernbanemesterskaber, konkurrencer, stævner, udstillinger m.m. i mange forskellige discipliner. Flere af vore foreninger har også andre discipliner på programmet end de, der er optaget på forbundsplan. Vi er dog altid parate til at udvide aktiviteterne, såfremt der et rimeligt underlag af interesse.

*) Se de jernbanerelaterede opgaver her

Jernbanefritid's vision:

Jernbanefritid tilbyder alle ansatte i jernbanevirksomheder, attraktive og sundhedsfremmende aktiviteter, fællesskab og spændende oplevelser.

Vi er virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner indenfor idræt, motion og kultur.

Vi kan på det varmeste anbefale enhver medarbejder samt deres familie at dyrke deres hobby i vore foreninger.

Jernbanefritid har mange aktiviteter på programmet indenfor idræt og kultur.

Badminton Cykling Løb
Billard E-sport Motionscentre
Bordtennis Fodbold Orientering
Bowling Foto Skak
Bridge Golf Skydning