Jernbanerelaterede opgaver

De administrative bestemmelser vedrørende jernbanerelaterede opgaver revideres løbende af bestyrelsen i Jernbanefritid.

Mellem bestyrelsesmøderne er det formanden for Jernbanefritid der tager stilling til ændringer i beskæftigelses områderne og underretter bestyrelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde om ændringerne. 

 

De jernbanerelaterede opgaver er:

 

 • Togfremførsel
 • Billetkontrol i tog
 • Håndværkere beskæftiget med reparation af jernbanemateriel
 • Salg af jernbanebilletter som primær beskæftigelse
 • Trafikstyring af tog
 • Projektering i forbindelse med vedligehold og anlæg af jernbaner
 • Vedligehold af jernbaner
 • Projektering af jernbaner
 • Tilsyn med jernbanearealer og stationsbygninger
 • Ledelse af medarbejdere der er beskæftiget med jernbaneopgaver
 • Administration af opgaver, relateret med jernbaneopgaver
 • IT opgaver rettet mod jernbanedriften
 • Trafikinformation i forbindelse med jernbanedrift.
 • Ansatte i kantinen på Københavns Hovedbanegård
 • Ansatte på jernbane- og sporvejsmuseer
 • Togrengøring