Language      


 


Rettelser i håndbogen.

Jernbanefritids håndbog er blevet ajourfør pr. september 2016.
Rettelserne omfatter rettelser/tilføjelser i de Administrative bestemmelser, og sortering af bestemmelserne. Derudover er der rettelser til bestemmelserne for Jernbanemesterskab i Terrænløb.
Oprettet 2.10.2016