Omtaler, beretninger og referater

 

 

 

Om afdelingen

Afdelingen for Løb og Motion har løbetilbud på motions-, familie- og konkurrenceplan fordelt over det meste af året.

Årets første arrangement foregår ved Nyborg i flotte omgivelser på en 4 km rute der gennemløbes 1, 2 eller 3 gange. Løbet sker i forbindelse med Jernbanefritids fællesstævne den første weekend i marts, hvor der især er fokus på motion og det sociale aspekt.
Kort derefter afvikles SILISTRIALØBET 3. lørdag i marts måned i Marselisborgskovenes skønne natur ved Århus med ca. 8 km i bakket terræn eller 4 og 2 km for børn og motionister til både løb og gang.
Året slutter med Jernbanemesterskabet i Terrænløb som foregår i weekenden før efterårsferien (uge 41). Her løber de yngste herre- og dameklasser ca. 10 km, mens de ældre klasser løber ca.8 eller 6 km. Her er der også børne- og motionsklasser, dette løb afvikles i Roskilde på den gamle Roskildering som er henlagt som grønt område.
Jernbanemesterskabet i halv maraton (21,1 km). Søges lagt i et eksistere løb.
Endvidere afholder vi hvert år et jernbanemesterskab i maraton. Dette mesterskab afvikles som en turnering over hele året, hvor resultater, som løberne har opnået i årets forskellige maratonløb i ind- og udland, tæller. I den endelige resultatliste er det den enkelte løbers bedste resultat, der tæller. Den enkelte løber skal selv sørge for at meddele afdelingsledelsen de opnåede resultater.
På denne baggrund udarbejdes resultatlisten. Resultatlisten offentliggøres løbende på Jernbanefritids hjemmeside Den endelige resultatliste offentliggøres i forbindelse med det efterfølgende års Silistrialøb, hvor også præmieuddelingen foregår.
INTERNATIONALT deltager afdelingen i europæiske mesterskaber (USIC),hvor vi deltager vi i Cross og maratonløb. USIC mesterskaberne samler normalt 17-20 lande. Disse internationale mesterskaber afholdes enkeltvis hvert fjerde år i en fast turnus.
Som et nyt tiltag fra 2017 deltager afdelingen ligeledes i EURO-Groups 10 km gadeløb i Prag, dette arrangement afvikles hvert år i september.

Antallet af deltagere, som det enkelte land må stille med i ovennævnte mesterskaber er forskelligt for de enkelte mesterskaber. De danske deltagere udtages af afdelingsledelsen, normalt på baggrund af en "iagttagelsesperiode" på 1-1½ år. Udtagelseskriterierne for det enkelte mesterskab vil normalt blive offentliggjort i god tid i "Jernbanefritid" og på Jernbanefritid's hjemmeside.

Det årlige afdelingsmøde, hvor bl.a. det kommende års arrangementer fastlægges, afholdes normalt i forbindelse med jernbanemesterskabet i terrænløb.