Indkaldelse til afdelingsmøde i Løb og Motion

14. august 2022

Løb og Motion indkalder til afdelingsmøde den 9. oktober 2022

Indkaldelse til Afdelingsmøde 2022 i Løb & Motion

Tid: Søndag den 09. oktober kl. 14.30
Sted: Birkhøjterrasserne 448D, 3520 Farum,
Ring 2344 1858 for at blive lukket ind

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af sekretær og stemmeudvalg.
3. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.
4. Afdelingslederens beretning.
5. Indkomne forslag skal være afdelingsleder Paul Andersen og kontaktperson for Løb & Motion, John L. Nielsen, i hænde senest søndag den 11. september 2022.
6. Valg af Afdelingsleder: Afdelingsleder vælges i lige år. Paul Andersen er på valg.
7. Valg af medlem af afdelingsledelse På valg er: Bruno Kaae.
8. Afdelingens fremtidige virksomhed. Det foreslås at afdelingens aktiviteter indstilles for så vidt angår nationale stævner på grund af manglende deltagelse.
9. Eventuelt.
10. Afslutning.

På afdelingens vegne
Paul Andersen