Indkaldelse til afdelingsmøde i Foto afdelingen

21. august 2022

 

Fotoafdelingen indkalder til afdelingsmøde 12.12.2022

Indkaldelse til afdelingsmøde i Fotoafdelingen 2022.

 

Der indkaldes hermed til afdelingsmøde i Fotoafdelingen mandag den 12. december 2022 kl. 16.30 – 17.30 i ”klublokalet” på den tidligere Ellebjerg station, Ellebjergvej 135.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Valg af sekretær og stemmeudvalg
 4. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.
  Afdelingsmødet omfatter indtil 3 stemmeberettigede repræsentanter fra hver forening og afdelingslederen.
 5. Afdelingslederens beretning.
 6. Indkomne forslag – sendes til afdelingslederen og kontaktpersonen (Tony Kim Andersen) senest 4 uger før mødet
 7. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.
  På valg er afdelingsformand Kurt Jeppesen (modtager genvalg)
  Valg af bestyrelsesmedlem. På valg er Klaus Skafte Nielsen (modtager genvalg)
 8. Afdelingens fremtidige virke
 9. Afslutning

 

 

Med venlig hilsen

 

Kurt Jeppesen

17.8.2022