Foreninger på Sjælland

Danske Jernbanemænds Turistorganisation
Henry Olson
Jernbanens Atletik og Motion
Paul Andersen
Idrætsforeningen Atkins
Mikkel Bennedsbæk
Statsbanernes Idrætsforening Korsør
Søren Hansen
Rødby Færges Idrætsforening
Jørgen Rasmussen