Foreninger på Sjælland

Danske Jernbanemænds Turistorganisation
Henry Olson
Jernbanens Atletik og Motion
Paul Andersen
Idrætsforeningen Atkins
Anders Kaas
Statsbanernes Idrætsforening Korsør
Britta Mortensen
Rødby Færges Idrætsforening
Jørgen Rasmussen