Her er en præsentation af nogle af de tilknyttede foreninger.

Følgende foreninger er beskrevet:

Hovedstadens Jernbane-Idræt, Jernbanens Idrætsforening Aarhus, Jernbanens Atletik og motion, Jernbanens Sportsklub Fredericia, DSB Skytteklub Aarhus, Hvidovre Skyttekreds, Statsbanepersonalets Idrætsforening København, DSB Racing Team, Jernbanernes Fotoklub, Skinnecyklerne, DEFA - Esperanto, Haveforeningen Brohaven og Danske Jernbanemænds Turistorganisation.

Hovedstadens Jernbane-Idræt

 

Om foreningen

Hovedstadens Jernbane-Idræt, forkortet HI, er hjemmehørende i København og medlemmerne er ansat i en virksomhed som har relation til jernbanerne i Danmark.

Aktiviteter

I HI kan man dyrke følgende aktiviteter

Aerobic, Badminton, Backgammon, Billard, Bordtennis, Bowling, Bridge, Cykling, Dart, Fodbold, Golf, Gymnastik, Kegler, Lystfiskeri, Løb og motion, orienteringsløb, Svøming og Tennis

Se mere på deres hjemmeside

 

Medlemsskab

I foreningen optages alle ved medarbejdere som er ansat i en virksomhed med tilknytning til jernbanerne i Danmark samt deres ægtefælle/samlever.
Forenings kontingentet for aktive  kr. 35- pr måned giver mulighed for at udnytte tilbudene fra alle afdelingerne. Desuden får du jævnligt tilsendt Hovedstadens Jernbane-Idræt’s Nyhedsbrev med nyt fra alle afdelingerne.
Passive medlemmer i Hovedstadens Jernbane-Idræt betaler kr. 8,- pr. måned.
Indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside klik her

Kontakt

Formand
Tony Kim Andersen
Nandrupsvej 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 4093 9637
Mail:hi-koebenhavn@sport.dk

Jernbanens Idrætsforening Århus

 

Om foreningen

Jernbanens Idrætsforening Århus, forkortet JIF-Ar, er en forening som har mange aktiviteter på programmet. Foreningen er placeret i midten af Aarhus, og henter mange af sin medlemmer fra DSB værksteder i Aarhus, men også fra andre jernbanevirksomheder.

Aktiviteter

I JIF-Ar kan der dyrkes følgende aktiviteter:

Badminton, Billard, Bordtennis, Bowling, Cykling, Fodbold, Golf, Kulturel, Lystfiskeri, Løb og motion og Orienteringsløb.

Se mere på deres hjemmeside

 

Medlemsskab:

Indmeldelse i foreningen kan ske via foreningens hjemmeside.
Kontingentet er 30 kr. pr. måned.

Gå til foreningens hjemmeside her

Kontakt

Formand
Frank H. Andersen
Trankær Mosevej 154, 8310 Tranbjerg
Mobil 2468 6419
E-mail: frande@dsb.dk

Jernbanens Atletik og Motion

 

Om foreningen

Jernbanens Atletik og Motion (Jernbanens AM eller JAM) blev dannet som en landsdækkende forening i 1990 af 6 løbere, der trådte ud af en anden forening under Jernbanefritid. Men lad dig ikke forlede af vores navn. Foreningens medlemmer dyrker mange forskellige fritidsaktiviteter (se senere).
Foreningen voksede langsomt men stabilt de første år. Senere gik det hurtigere som ringe breder sig i vandet. Vores medlemstal er pt. ca. 90.
Som nævnt er vores forening landsdækkende og vi har medlemmer mange steder på Sjælland, Fyn og i Jylland fra syd til nord.

Aktiviteter

Foreningens hovedaktivitet er stadig løb, men foreningens medlemmer er også aktive i 
badminton, bordtennis, cykling, fodbold, foto, golf, orienteringsløb og triathlon.

 

Medlemsskab
Et medlemskab giver dog mulighed for deltagelse i samtlige aktiviteter, hvori der bliver afholdt stævner i Jernbanefritid, se www.jernbanefritid.dk   
På grund af klubbens struktur (landsdækkende) har vi i det daglige ikke fælles træningsaktiviteter. Men ved medlemskab har du mulighed for hos klubbens erfarne aktive at få ny inspiration til din træning og evt. hjælp til træningsplanlægning.
Ligeledes på grund af vores struktur har vi ikke noget klublokale. Vores sociale samvær finder sted, når vi er på ture til stævner i Jernbanefritid. Derudover udsendes der et medlemsblad 5-6 gange om året.

Medlemskab

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

Bjarne B. Jensen
Formand
24 68 44 92
Mail
Paul Andersen
Bnedanmark
23 35 21 53
Mail
Benedicte Kastrup
Banedanmark
23 42 01 11
Mail

Lars Hjorth Jensen
DSB
24684429

Carl Erik Hunnerup


Mail

 

Jernbanens Sportsklub Fredericia

 

Om foreningen

Jernbanens Sportklub Fredericia hører til ved banegården i Fredericia, og optager medlemmer der er ansat i en jernbanevirksomhed.

Aktiiteter

Foreningen har følgende aktiviteter: Badminton, Billard, Dart, Fodbold, Kegler, Løb, Skydning og Svømning.
Se træningstider her

 

Medlemsskab

Indmeldelse kan ske på foreningens hjemmeside www.j-s-f.dk
Kontingent ligger mellem 350 og 450 kr. alt efter aktivitetsniveau.

Kontakt

Formand
Niels Favrholt
Hjemmeside klik her

DSB Skytteklub Århus

 

Om foreningen

DSB Skytteklub Aarhus er en del af en af landets største skytteklubber, DSBASF, som har til huse i centrum af Aarhus.
Klubben består af ca. 30 nuværende og tidligere jernbaneansatte som deltager i Jernbanefritids arrangementer.

Aktiviteter

Klubben deltager hvert år i de danske jernbanemesterskaber på luftgevær/luftpistol på 10 meters afstand, gevær/pistol på 15 meters afstand og gevær/pistol på hhv. 50 meters afstand og 25 meters afstand.
Derudover skydes der i vintermånederne en hjemmebaneturnering, hvor resultaterne indsendes til skytteafdelingen i Jernbanefritid. Der er præmier til de bedste i hver kategori.
Klubben har som regel også deltagere på de udtagne hold til nordiske jernbanemesterskaber i skydning, og europæiske jernbanemesterskaber i skydning. Disse arrangementer afholdes hhv. hvert andet år og hvert fjerde år.

 

Medlemsskab

Medlemsskab af klubben koster ca. 800 kr. om året, men betyder samtidig, at klubben betaler deltagergebyrer ved konkurrencer/arrangementer. Derudover indmelder man sig også i Jernbanefritid, hvis man ikke allerede er det. Dette medlemsskab koster 10 kr. om måneden.
Det koster typisk 25 kr. at skyde en træningsskydning i klubben. Der er mulighed for at låne et våben.
Der er mulighed for indmeldelse i klubben, ved at møde op på skydebanen. Klubbens hjemmeside er www.dsbasf.dk


Kontakt

Spørgsmål om medlemsskab kan rettes til:
Claus B. Laursen
Mail
Tlf.: 2468 8091

Hvidovre Skyttekreds

 

Om foreningen

Hvidovre Skyttekreds hører hjemme i Hvidovre kommune. Der er mulighed for at skyde både pistol og riffel.

Aktiviteter

I klubben kan der skydes med både pistol og riffel. Der er mulighed for deltagelse i lokale og landsdækkende konkurrencer.
Klubben afholder efterårsstævne og klubmesterskab.
Se mere på foreningens hjemmeside her

Medlemsskab

Før der kan opnås medlemsskab, skal den enkelte deltage i et sikkerhedskursus, samt prøve at skyde, med det ønskede våben. Se mere her 
Kontingentet er 750 kr. om året, hertil skal lægges et beløb for begynderskydning på 125 kr. Se mere her

 

Kontakt

Formand
Magnus G. Pedersen
hsk@hvidovreskyttekreds.dk

Danske Jernbanemænds Turistorganisation

 

Om foreningen

Danske Jernbanemænds Turistorganisation (DJT) er en forening der arrangerer rejser for danske jernbaners ansatte og nærmeste familie, pensionister fra samme kreds samt venner og bekendte.

Aktiviteter

Foreningen arrangerer rejser rundt i Europa. Se aktuelle rejsemål her

 

Medlemsskab

Der er ikke noget medlemsskab, men deltagelse i rejser kræver ansættelse eller tidligere ansættelse i en jernbanevirksomhed.

Kontakt

Henry Olson
Tlf. 28 12 45 20
Mail: olson40@outlook.dk

DSB Racing Team

 

Om foreningen

DSB Racing Team er hjemmehørende i København og har til formål gennem fællesskab, samvær og aktiviteter, at fremme medlemmernes kendskab og interesse for Go-kart og ved på anden måde at virke for fremme af denne idræt.

Aktiviteter

Foreningen deltager i Go-kart løb rundt omkring i landet. Se løbskalender her

Medlemsskab

Minimumsalder er 18 år. Alle kan indmelde sig i foreningen, hvis de kan tilslutte sig foreningens vedtægter.
Se vedtægter her

Kontakt

Kontakt til foreningen sker på denne mail: dsbracingteam@gmail.com

Foreningen har også deres egen hjemmeside. Se den her

 

 

Jernbanernes Fotoklub

 

Om foreningen

Er du fotointeresseret med lyst til både fotografering og socialt samvær med ligesindede, er Jernbanernes Fotoklub en oplagt mulighed for dig.
Klubben er for ansatte i virksomheder med tilknytning til jernbaner i Danmark. Vi tilbyder dog også medlemskab i klubben for alle andre interesserede, dog under lidt begrænsede vilkår.
Som noget helt enestående har vi vores eget klublokale på Valby station. Du finder indgangen til lokalet bagved elevatorskakten i spor 5, det er den grønne dør.

Aktiviteter

Vi har ikke faste mødeaftener, men vi mødes 12-15 gange om året.
Fra kl. 18.30 til kl. 19.00 er der sat tid af til en spørgerunde, det kan f.eks. være om billedbehandling el.lign. Hvis du vil forberede os lidt på dine spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til os inden mødeaften, så vil vi undersøge sagen. Hvis der ikke er spørgsmål, forsøger vi med "aftenens tip".
Kl. 19.00 starter den egentlige fotoaften med aftenens emne, hvor dommer eller foredragsholder møder op.

Vi har en hjemmeside, som du kan nå på flere måder.
www.jernbane-foto.dk/klubben    
http://gallery.jernbane-foto.dk/

Klubben har i årenes løb arrangeret forskellige workshops. Materialet har vi samlet i en ”Teknik” mappe til medlemmerne. Mappen ajourføres løbende.
Forskellige foredragsholdere fortæller i sæsonens løb om fototekniske spørgsmål, og forud for hver fotoaften er der mulighed for at stille spørgsmål af teknisk karakter.
Jernbanernes Fotoklub er medlem af Region Nord Foto, som er et samarbejde mellem fotoklubber i Hovedstadsområdet fra Helsingør og Halsnæs i nord til Solrød og Roskilde i syd.
Læs mere her www.regionnordfoto.dk

Medlemskab
Du skriver en e-mail og sender den til Jernbanernesfotoklub@mailme.dk. Så får du sendt noget materiale ret hurtigt. Du får bl.a. et skema, hvor du kan skrive, om du er medlem af Jernbanefritid og så alle oplysninger om adresse mv.
Ud over medlemskabet af Jernbanefritid, som er ca. 10 kr. pr måned, koster det 156 kr. pr. år at være medlem af Jernbanernes Fotoklub. Beløbet dækker udgifter til foredragsholdere og startgebyr, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencer i Jernbanefritid og Region Nord Foto.

Kontakt

Fælles E-mail og hjemmeside
Jernbanernesfotoklub@mailme.dk
www.jernbane-foto.dk/klubben  

Formand og ZOOM redaktør
Kurt Jeppesen 
Tlf. 45 81 24 83
Kasserer og webmaster
Karl Wigh
Tlf. 21 27 83 40
Bestyrelsesmedlem
Hanne Nicolajsen Lindberg 
Tlf. 38 28 32 72
Billedsekretær og Region Nord
Klaus Skafte Nielsen
Tlf. 46 59 05 02

 

DEFA Esperanto

 

Om foreningen

Esperanto – muligheden for kommunikere på lige fod i det internationale samfund.

Esperanto har altid været stærk blandt jernbanefolk – tidligere var jernbaneansatte typisk mennesker den høj boglig uddannelse, som ikke havde lært fremmedsprog … men disse mennesker havde billig togtransport i både ind- og udland, og her er et sprog, som er meget let at tilegne sig, - det gav enestående muligheder for rejser og venskaber, og de fleste esperantotalende har et stort og vidt forgrenet netværk.
DEFA har været aktiv i Jernbanefritid siden 1957, og vi har haft utallige klubaftener, kurser, fester og rejser i jernbanefritids-regi.
Nu er tiden og udviklingen løbet fra brevkurser og klubundervisning, og de fleste, der i disse år lærer esperanto, lærer det på nettet – her finder man samtidig de første esperanto-venner.
Samvær foregår på kongresser og ved andre arrangementer … i esperantokalenderen er der så mange muligheder, at man aldrig kunne være hjemme, hvis man ville deltage i alt. Men der knyttes også livslange venskaber, som udmønter i gensidige besøg.


Aktiviteter

DEFAs aktiviteter foregår hovedsageligt på to fronter:

DET FAGLIGE ARBEJDE DEFA har eksisteret i over 60 år, og i alle årene har foreningens medlemmer aktivt deltaget i det internationale arbejde med • oversættelse af jernbaneudtryk til esperanto • brug af esperanto i faglige artikler.
DEFA har i mange år været tilknyttet FISAIC og er stadig medlem af FISAICs esperanto-organisation IFEF.
Tidligt blev der nedsat en fagkommission, som stadig eksisterer, og som: • arrangerer fagforedrag ved kongresserne, • arbejder med fagordbøger, • sætter fokus på brugen af esperanto som jernbane-fagsprog.

Ordbogsarbejdet er meget komplekst, og der gik mange år, før IFEF kunne udgive den første jernbaneordbog. Man har alle årene samarbejdet med UIC (Den Internationale Jernbane-Union), og nu har IFEFs fagkommission status hos UIC som de nationale jernbaneselskaber. Alt dette er måske IFEFs største fag-relaterede resultat.
IFEFs faggruppe, som for tiden har dansk formand, har altid høstet stor ros for sit arbejde. Der blev udgivet flere jernbanefaglige ordbøger rundt om i forskellige europæiske lande, før et formelt samarbejde med UIC, den internationale jernbaneunion, blev etableret. IFEF arbejder nu sammen med UIC på linje med de nationale jernbaneselskaber som f.eks. DSB, og esperanto er et af sprogene i UICs jernbaneordbog RailLexic, der udgives elektronisk.
Der udgives med mellemrum hæfter (ca. en gang årligt, indtil nu over 20) med jernbanefaglige artikler forfattet eller oversat af IFEF-medlemmer, dels på baggrund af de fagforedrag, der er en central del af IFEFs årlige kongresser.

MØDER I DEN LANDSDÆKKENDE FORENING DEFA 
DEFA har som mange andre foreninger levet en omskiftelig tilværelse – i perioder har der været aktive lokale grupper rundt om i landet, men netop nu samler vi kræfterne i den landsdækkende forening DEFA, og der arrangeres inden for disse rammer møder for DEFA.
DEFA koncentrerer således sine kræfter om det jernbanefaglige arbejde, men vi bestræber os samtidig på at arrangere nogle interessante møder, hvor sproget bliver brugt, og hvor der er lige stort fokus på faglighed og godt samvær.Mødedatoer for foråret 2017 findes her

For nærmere oplysninger og tilmelding: kontakt DEFAs formand, se under ‘Kontakt’.

Velkommen i en forening i forandring.

Medlemskab

Enhver, som kan blive medlem af Jernbanefritid, kan blive medlem af DEFA. Samtidig med medlemskab af DEFA bliver man medlem af IFEF.
For nærmere oplysninger og indmeldelse: kontakt DEFAs formand, se under ‘Kontakt’

Kontakt

Al kontakt til og om DEFA kan rettes til formanden:
Jan U. Niemann
Hovedvagtsstræde 9E, 1, 3000 Helsingør 
tlf. 71 70 63 83 
mail: niemann@kabelmail.dk

Skinnecyklerne

 

Om foreningen

Skinnecyklerne har til formål er at samle motorcykel interesserede til motorcykelkørsel og socialt samvær, på tværs af faggrænser indenfor jernbanevirksomheder.

Aktiviteter

Foreningen arrangerer motorcykelture af forskellig karakter.

Medlemsskab

Indmeldelse i foreningen kan ske på foreningens hjemmeside her
Det årlige kontingent udgør 60 kr.

Kontakt

Formand
Dennis Jørgensen
Tlf. 2468 4112
Mail daj@dsb.dk

Haveforeningen Brohaven

 

Om foreningen

Haveforeningen Brohaven optager medlemmer som er eller har været ansat i DSB eller Banedanmark.

Aktiviteter

Foreningen afholder sociale arrangementer for medlemmerne.

Medlemsskab

Medlemsskab kan kun ske, hvis man ifølge vedtægterne kan købe en kolonihave. Se vedtægter her
Læs mere om venteliste her

Kontakt

Formand
Kalman Legradi 
Tlf.: 24686027 
E-mail: kalman@mail.dk

Hjemmeside: klik her