Skjoldnæsholm Løbet 2019

Tid og sted

 26. maj Roskilde

Mødested og omklædning

Sct Jørgens Skole, Sønderlundsvej 58, 4000 Roskilde

Omklædning og bad i gymnastikfløjen på Sct. Jørgens Skole.

Bagageopbevaring er mulig, men den er ikke overvåget

Transport

Transport med tog vil være optimal.

Der er ca. 2 km fra Roskilde st. til Sct. Jørgens Skole.

Vælger man at køre i bil henvises der til parkering ved Roskildehallerne, Møllehusvej 15.

Der er ca. 1 km fra parkering til Sct Jørgens Skole.

Startsted

Start og mål er ved ind/udkørsel mod Helligkorsvej lige ved skolen.

Distancer og ruter

145 km

  82 km

  40 km

Ruterne kan ses på løbets hjemmeside, http://www.rc-m.dk

Starttider

145 km 07.00 – 08.00

  80 km 08.00 – 08.30

  40 km 08.30 – 09.00

Se nærmere på løbets hjemmeside

Deltagere

Deltagerberettigede er medlemmer i Jernbanefritid.

Aktive, der er medlemsberettigede i Jernbanefritid, skal indmeldes inden deltagelse.

Aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid kan deltage i åben klasse i de stævner, hvor der udskrives en sådan klasse.

Klasser

For drenge/piger og herrer/damer er der følgende klasser:

Børn

Senior

Klasse 40

Klasse 50

Klasse 60

Klasse 70

Holdkonkurrence

Der gennemføres ikke holdkonkurrence.

Tidtagning

Tidtagning foretages med Chip.

Du skal selv afhente din chip i skolegården søndag før start. (kom i god tid). For at få udleveret din chip skal du medbringe din kvittering. Den får du tilsendt af din afdelingsleder.
Chippen er en engangs chip som skal påklæbes hjelmen.
Det er ikke muligt at anvende personlige chip.

Nærmere orientering om afhentning af Chip og startnummer følger i program, der udsendes ca. 1 uge inden løbet.

Færdselsregler og følgebiler: Skjoldnæsholmløbet er et motionsløb, så alle færdselsregler SKAL overholdes. Vi anmoder alle deltagere om at tage hensyn til øvrige trafikanter og rette sig efter henstillinger fra officials og andre hjælpere, der skal sikre afvikling af et godt løb.
Eventuelle følgebiler vil blive bedt om at forlade ruten.

Alle deltagere skal bruge godkendt cykelhjelm.

Følgebiler er strengt forbudt.

Brug af tri-styr eller anden form for styrforlængere er forbudt. Deltagere med sådanne monteret på cyklen vil blive bedt om at afmontere disse.

Præmier

Præmier til klassevindere og lodtrækningspræmier.

Betaling

Betaling sker klub-/foreningsvis eller individuelt ved enkeltpersontilmelding efter regning.

Præmieoverrækkelse samt fælles forplejning

Tid og sted for præmieoverrækkelse oplyses i program, der udsendes ca. 1 uge før løbet.

Startgebyr (for medlemmer af jernbanefritid)

145 km 115 kr.

  80 km 90 kr.

  40 km 65 kr.

Forplejning

Vedr. forplejning på depoterne på de enkelte ruter henvises til løbets hjemmeside under ”ruter”.

I mål på alle ruter er der fra arrangørerne følgende forplejning:

Pastasalat, varme frikadeller og lunt brød.

Afbud

Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der opkræves ved direkte tilmelding til den eksterne arrangør, dvs. det dobbelte af de angivne startgebyrer.

Tilmelding

Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening under Jernbanefritid eller som enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid.

Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at tilmelde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson.

Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende:

Navn

Tlf. nr.

Fødselsdag og år

Distance

Klasse

 Tilmelding senest søndag d. 28.04.2018 til:

Karsten Bukholt

cykling@jernbanefritid.dk

Tlf.: 28 30 66 86

På Cyklings vegne

Karsten Bukholt