Løb i Nyborg

Invitation
 
Løb ved Knudshoved Kursuscenter 2019.  som indgår i Jernbanefritids fællesstævne i Nyborg
 

Mødested På P-pladsen ud for kursuscenteret  
 
Omklædning Kun mulig for jer, der deltager i aftenfesten og dermed har et værelse.
 
Startsted Lige uden for P-pladsen ved målportal.
 
Transport til start Der arrangeres ikke bustransport fra Nyborg station.  
 
Starttider Samlet start kl. 14.00
 
Deltagere Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening under  Jernbanefritid eller som enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid.
 
Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at tilmelde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson.
 
Startgebyr GRATIS for medlemmer af Jernbanefritid Jernbanefritids bestyrelse har besluttet at deltagelse i stævner i forbindelse med fællesstævnet er gratis. For åben klasse (ikke medlemmer), er startgebyret 60 kr.  
 
Rute Der løbes på en relativt flad rundstrækning på stier og asfalt.
 
Distancer og klasser Herrer + damer + børn    4,00 km Herrer + damer + børn    8,00 km Herrer + damer + børn  12,00 km
 
Tilsvarende åbne klasser for ikke-medlemsberettigede i Jernbanefritid.

Motion
 
Vi har ved dette arrangement gerne villet lægge særlig meget vægt på et rendyrket motionskoncept.
 
Som de tidligere år er der derfor ikke opdeling i konkurrenceklasser og motionsklasser. Der er heller ikke aldersopdeling. Placering afgøres efter point, der tager hensyn til alder og køn (samme pointsystem, som vi normalt bruger ved vores holdkonkurrencer).
 
Holdkonkurrence Der er ingen holdkonkurrence
 
Præmier Når vi lægger vægt på ”motion” afspejler det sig også i præmierne.  
 
Præmier til børnene som normalt.  
 
Der er mange rigtig gode lodtrækningspræmier der fordeles blandt alle, der ikke har vundet en af de tre klassepræmier.   Som toppen på præmielisten har vi igen i år en rigtig flot lodtrækningspræmie til en værdi af 750 kr., nemlig en overnatning for 2 personer på Knudshoved incl. middag på ankomstdagen og morgenmad på afrejsedagen.  Denne præmie bliver på dagen trukket blandt alle tilstedeværende løbere fra Jernbanefritid, også klassevinderne.
 
Der er dog stadig noget for konkurrencegenerne. I de tre klasser er der nemlig placeringspræmier til de tre vindere.  
 
Forplejning Der er kaffebord cirka klokken 16. For jer, der deltager i hele arrangementet med aftenfest og overnatning, er dette inkluderet i dette arrangement. For jer, der kun ønsker at løbe er prisen 50 kr.
 
Tilmelding Tilmeldingen, som er bindende, skal senest d. 05.02.2019 sendes til loeb@jernbanefritid.dk   Deltagere til kaffebordet bedes anført på tilmeldingslisterne.
 
Afbud Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales startgebyr 50 kr. og for åben klasse 60 kr.
 
Betaling Særskilt betaling for kaffebord sker klub-/foreningsvis eller individuelt ved enkeltpersontilmelding.
 
Udlevering af startnumre Udlevering af startnumre finder sted på Knudshoved Kursuscenter inden starten.
 
Præmieoverrækkelse Kl. ca. 15.30 er der præmieoverrækkelse i forbindelse med kaffebordet.

Aftenfest Tilmelding til aftenfest og evt. overnatning foregår via særlig indbydelse hertil.  
 
Det er vort håb, at flytningen af løbet fra Juelsberg Skov til Knudshoved, vil få flere til at deltage i såvel løb som aftenfest.
 
 
På Løb og Motions vegne

Paul Andersen