Jernbanemesterskab i Terrænløb

Tid og sted
Lørdag den 16. oktober på ”Roskilde Ring”
        
Mødested og omklædning
Banedanmark (Roskilde) med indgang gennem porten for enden af Knudsvej.
Omklædning fra kl. ca. 10.45

Transport
10 minutters gåafstand fra Roskilde station til omklædning og yderligere ca. 10 min. gang til start.

Startsted
Roskilde Ring

Starttider
Samlet start kl. 12.00

Deltagere
Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening under
Jernbanefritid eller som enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid.

Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at tilmelde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson.

Rute
Ruten er terrænmæssigt meget afvekslende. Ruten er en rundstrækning på ca. 2,16 km, og heraf er ca. 900 m på god grussti, ca. 900 m på græs og ca. 400 m på jordsti. Ruten er helt fri af motoriseret trafik og må betegnes som en ægte terrænrute.

Grusstierne og jordstien har rimeligt jævne overflader. På de dele af ruten, der ligger på græs, kan der være ujævnheder.

Klasser/distancer
Børn:         Ca.  2,2 km
Motionister: Ca.  4,3 km

Jernbanemesterskab for Herrer i klasserne:
senior, 35år, 45år: Ca. 10,8 km
55år, 65år:         Ca. 6,5 km
        
Jernbanemesterskab for Damer:
senior, 35år, 45år: Ca. 8,6 km
55år, 65år:         Ca. 6,5 km
    
Tilsvarende åbne klasser for ikke-medlemsberettigede i Jernbanefritid.

Holdkonkurrence
Jernbanemesterskab for klubhold beregnes efter pointtildeling efter alders- og kønsfordeling med 5 års spring fra 35 år.

Præmier
Der er medaljer til alle deltagende børn.

Herudover er der medaljer til vinderne af de enkelte klasser.

Vandrepræmier til højest scorende løber og til det vindende hold. Begge er evigt vandrende, så længe der er plads til navne.

Betaling og udlevering af startnumre
Løbet er gratis for medlemmer af Jernbanefritid

For ikke medlemmer sker betaling klub-/foreningsvis eller individuelt ved enkeltpersontilmelding efter regning ved udlevering af brystnumre.

Præmieoverrækkelse samt frokost/kaffebord
Efter bad og omklædning er der frokost/kaffebord og præmieuddeling. Arrangementet er gratis.

Startgebyr
For Jernbanefritid medlemmer er startgebyret 0 kr. Ligeledes starter børn gratis.
For åben klasse (ikke medlemmer), er startgebyret 60 kr.

Forplejning
I forbindelse med præmieuddeling er der frokost/kaffebord. Bespisningen er gratis.

Afbud.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr.

Tilmelding
Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende:

Navn
Fødselsdag og år
Distance
Klasse
Frokost/kaffebord, antal

Tilmeldingen skal sendes senest 25.09.2021 til:

Paul Andersen E-mail: Paulandersen2105@gmail.com eller loeb@jernbanefritid.dkPå Løb & Motions vegne
Paul Andersen