Jernbanemesterskab i Badminton

Arrangement:  Jernbanefritids mesterskab i badminton 2019.

 

Tid og sted: lørdag den 7. marts 2020. Der spilles i Nyborghallerne

                     Halvej 1, Nyborg, Hal 2.

 

                     Stævnet starter kl. ca. 11.00

 

Omfang:       Der kan tilmeldes i følgende rækker:

                     Herre single:                         A, B, C

                     Dame single:                        A, B, C

                     Herre double:                       A, B, C

                     Damedouble:                        A, B, C

                     Mix double:                          A, B, C

                     Herre X-stra:                        spilles som supplement til Mix

 

Alle kan tilmeldes i 3 kategorier. Der spilles i puljer.                  

Tilmelding ifølge styrkeliste. Nye spillere tilmeldes skønsmæssigt af foreningernes badmintonledere.

 

Tilmelding:  Skal være mig i hænde senest den 23. februar 2020.

 

Startpenge: gratis at deltage, der er fri bolde

 

Præmier:      Der udsættes præmier, ifølge præmieregulativet.

 

Program:     Tilsendes klubberne ca. en uge før stævnet.

 

Afslutning:    Præmieoverrækkelse løbende under stævnet.

 

Spisning:       sker ved separat tilmelding Ifm. fællestævnet.

 

Husk afdelingsmøde i badminton

                    

                     På gensyn

 

                   Lars B. Johansson