Jernbanemesterskab i Badminton

 

Arrangement: Jernbanemesterskab i badminton 2019.

Tid og sted: Lørdag den 9. marts 2019. Der spilles i Nyborghallerne

Halvej 1, Nyborg, Hal 2.

Stævnet starter kl. ca. 11.00

Omfang: Der kan tilmeldes i følgende rækker:

Herre single: A, B, C

Dame single: A, B, C

Herre double: A, B, C

Damedouble: A, B, C

Mix double: A, B, C

Herre X-stra: spilles som supplement til Mix

Alle kan tilmeldes i 3 kategorier. Der spilles i puljer.

Tilmelding ifølge styrkeliste. Nye spillere tilmeldes skønsmæssigt af foreningernes badmintonledere.

Tilmelding: Skal være mig i hænde senest den 25. februar 2018.

Startpenge: 50 kr. pr. kategori pr. spiller indbetales foreningsvis, der er

fri bolde

Præmier: Der udsættes præmier, ifølge præmieregulativet.

Program: Tilsendes klubberne ca. en uge før stævnet.

Afslutning: Præmieoverrækkelse umiddelbart efter stævnet.

Spisning: sker ved separat tilmelding Ifm. fællestævnet.

Husk afdelingsmøde i badminton

På gensyn i Nyborg

Lars B. Johansson