Invitation til Jernbanemesterskab i Bowling

Invitation Jernbanemesterskab Bowling
- en del af fællesstævnet i Nyborg
    
Arrangement    
Individuelt og Par samt Mix par.

Dato    
07.marts 2020

Sted    
Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, 5200 Odense

Start    
Kl. 12.00 - bemærk kun 1 start med plads til 40 deltagere.

Deltagere    
Hvis du har tilknytning (arbejdsmæssigt eller pensionist) til en jernbanerelateret virksomhed, eksempelvis: DSB, Banedanmark,                              
Arriva, Atkins, DB Schenker m.fl. kan du, din ægtefælle/samlever og børn fra 14 år deltage.
Det er en forudsætning at du/I er medlem af Jernbanefritid. Er du medlem af en af jernbanesportsklubberne, så tilmelder du dig via din afdeling.                            

Klasser    Der spilles Individuelt i A, B og C række herre og damer.
    
Præmier    Medaljer samt individuelle præmier i A, B og C rækker.

Tilmelding    
Senest dato: 21. februar 2020.
Eftertilmelding er muligt, hvis der er ledige baner, dog senest  
den 4. marts 2019 kl. 19.00.                                                                              
Harry Johannsen, Hedelyngen 33, 2730 Herlev
eller på E-mail: bowling@jernbanefritid.dk

Betaling    
Stævnet afholdes som en del af fællesstævnet og deltagelse er derfor gratis.  
                                   
Se indbydelse til fællesstævnets aftenfest på www.jernbanefritid.dk

Afdelingsmøde   
Der indkaldes til afdelingsmøde umiddelbart inden præmieoverrækkelsen.

Spisning              
Der vil IKKE blive arrangeret spisning da man har mulighed for at tilmelde sig aftenfesten på Knudshoved.