Invitation til Jernbanemesterskab for 7 mands udendørsfodbold.

Tid: lørdag den 18.september 2021
Forventet start - alt efter tilmeldingen.

Sted: Espelundens Idrætsanlæg Korsdalsvej 100, 2610 Rødovre.

Deltagere: Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening.
Enkeltmedlemmer tilmelder sig direkte til afdelingslederen. (ved tilmelding skal oplyses navn og fødsels data).

Kategori: Stævnet vil blive afholdt som et 7.mandsstævne.
Ingen aldersinddeling Alt efter tilmeldingen, vil turneringen blive fastlagt. (puljer eller alle imod alle).

Startpenge: Da stævnet er en del af Jernbanefritid’s genåbningsplan vil der ikke blive opkrævet startgebyr, dog vil der ved udeblivelse blive opkrævet 300.-kr.

Tilmelding: Skal være afdelingslederen i hænde senest, onsdag den 1.september 2021, med morgenmailen.
Programmet vil blive udsendt pr. mail til kontaktpersonen.

Præmier: Der uddeles en vandrepokal til vinderen.
Der udsættes præmier, ifølge præmieregulativet.

Forplejning: Der arbejdes på at få cafeteriaet åben.

Bemærkninger: Der spilles efter DFIF`s regler for 7.mands fodbold, med enkelte rettelser ifølge Jernbanefritid`s håndbog.

Tilmelding: Tony Kim Andersen tka@jernbanefritid.dk tlf. 40 53 96 37 / 24 68 73 60
Tilmeldes der pr. e-mail, vil der blive afsendt en kvittering på modtagelse.
Er der spørgsmål eller lign. angående Stævnets afholdelse, kan jeg træffes pr. telefon eller mail, hvor jeg vil svare efter bedste evne.

Med Sportslig Hilsen
Tony Kim Andersen
Fodboldafdelingsleder