Indbydelse til hjemmebaneskydning på 10 m

Skytteafdelingen indbyder hermed alle interesserede skytter i Jernbanefritid til Hjemmebaneskydning på 10 meter med luftpistol og luftgevær.
Der skydes over 5 rater og resultaterne for de enkelte rater skal være skivedommeren i hænde senest:
- 1. rate: 15. oktober 2020
- 2. rate: 15. november 2020
- 3. rate: 15. december 2020
- 4. rate: 15. januar 2021
- 5. rate: 15. februar 2021

Skudantal
Gevær: 40 gældende skud (1 skud til hver skivetegning)
Pistol: 40 gældende skud (5 skud til hver skivetegning)

Klassificering
Skytterne klassificeres efter sidste afholdte rateskydning. Nye skytter, som ikke tidligere har deltaget i skydning i Jernbanefritid, klassificeres efter gennemsnittet i den lokale forening, som oplyses ved tilmelding.
Skydningerne afvikles efter samme regler og klasser som jernbanemesterskabet på 10 meter gevær/pistol.

Pris
Deltagerbetaling er 55 kr. pr. skydning.

Resultater
Skytten/klubben sørger selv for skiver. Den enkelte skyttes skiver skal være i
nummerrækkefølge indenfor hver serie. Ved skydning på elektronisk anlæg skal
prøveskud samt resultater for skydning fremgå af en ubrudt udskrift.
Skiver eller udskrifter skal gemmes af skytten/klubben indtil turneringen er færdig.
Afdelingen kan til enhver tid bede om at få skiver/udskrifter tilsendt for kontrol.
Foreningerne indsender resultatet til Carsten Jappe pr. e-mail. csjappe@post.tele.dk

Øvrige regler, se Jernbanefritids håndbog på www.jernbanefritid.dk
Endeligt resultat samt præmieoverrækkelse ved jernbanemesterskabet på 15 meter i Nyborg 27. marts 2021.

Tilmelding til undertegnede, med oplysning om navn, fødselsdato og klasse.
Deltagerbetaling opkræves af Jernbanefritids kasserer efter tilmeldingen.

Tilmelding senest 1. oktober 2020 til
Claus Brix Laursen
Haraldsgade 41
8260 Viby J
skydning@jernbanefritid.dk