Dialogmøde 2020

Jernbanefritid indkalder
- Bestyrelsen
- Afdelingsledere
- Foreningsformænd (evt. en repræsentant fra foreningen)
til Dialogmøde om følgende emner:

1. Kommunikation og Markedsføring.
Planlægge en fælles kampagne til at hverve medlemmer?
En detaljeret plan med dage og tider og muligheder. Fællesprojekt i januar måned. Kampagne skal gennemføres i Århus (Sonnesgade?) og København (Telegade?)

2. USIC, FISAIC og Euro Group – Fremtidig deltagelse i internationale arrangementer

3. Status økonomi.

4. Dagens Gæst

Tilmelding til kontoret på dette link: Dialogmøde 2020 , ikke senere end 18. september 2020.

Bestyrelsen