Badminton, Oktoberstævne 5.10.2019

Arrangement:    Oktoberstævne i Badminton                       

 

Tid og sted:       lørdag den 5. oktober 2019

                            

Skælskørhallen

Sorøvej 88A, 4230 Skælskør

                            

                        Stævnet starter kl. 10.00

 

Rækker:            Der kan tilmeldes i følgende rækker:

                        Herresingle:                                  A-B-C

                        Herredouble:                               A-B-C

                        Damedouble:                               A-B-C

                        Mixdouble:                                    A-B-C

                        HD X                                              

Derudover vil der være en ekstra Herredoublerække, hvor der

vil være Lodtrækning af makker.

 

Alle kan tilmeldes i 3 kategorier. Der spilles i puljer.

 

                                                      

Nye spillere tilmeldes skønsmæssigt af foreningernes badmintonledere.

 

Tilmelding:        Skal være mig i hænde senest den 21. september 2019.  Tilmelding til spisning foretages samtidig.

 

Startpenge:       50 kr. pr. kategori pr. spiller, Der er fri bolde til stævnet

 

Præmier:           Der udsættes præmier, ifølge præmieregulativet.

 

Program:           Tilsendes klubberne ca. en uge før stævnet.

 

Afslutning:        Efter stævnet arrangeres fælles spisning og præmieoverrækkelse

                       

Husk:               Der ydes tilskud til transport.

                        der vil være afhentning og bringning af deltagere

                        I Korsør, som har behov for det.

                       

                        På gensyn

                        Lars Back Johansson