Afdelingsmøde i Løb og Motion

Kære løber.

 

Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse årets terrænløb i Roskilde.

Årsagen er, at kun 6 løbere (inklusiv undertegnede og fruen) har meldt sig og dette beskedne antal ikke står mål med arrangementets omfang, som blandt andet indeholder kommunal tilladelse samt tilladelse fra politiet.

Det skal i øvrigt nævnes, at i øjeblikket har ansatte i Banedanmark ikke lov til at deltage i firmarelaterede sociale sammenkomster - heller ikke i fritiden. Dette omfatter 4 af de tilmeldte løbere.

Det formodes, at den svigtende tilmelding er  begrundet med den aktuelle Covid-19 situation og det er helt forståeligt.

Jævnfør invitationen samt Løb og Motions vedtægter skal årets afdelingsmøde afholdes i forbindelse med terrænløbet og det holder vi fast i. Som noget nyt afholdes mødet online, hvilket tilgodeser jer, der bor langt fra Roskilde samt alle restriktioner og bekymringer i forbindelse med Covid 19.

Vi har valgt programmet Zoom, som er gratis og kan hentes til smartphones i App-store eller Play Butik. PC-brugere kan hente programmet på følgende link:

https://zoom.us/download

Jeg vil opfordre til at du henter programmet i god tid inden mødet og leger lidt med det. Jeg anbefaler i øvrigt at der benyttes headset. Dette forbedrer oplevelsen for alle parter

Mødet afholdes den 17. oktober med start klokken 14.45.

Du tilgår mødet ved at benytte linket nedenfor:

https://us04web.zoom.us/j/76411276994?pwd=aXhBckhDRUtERXpPSzltUkxzcjVLdz09

Linket skal muligvis kopieres ind i din webbrowser.

For de af jer, der har behov for at teste lyd med videre inden mødet, afholdes der et formøde fra klokken 14. Dette formøde tilgås med følgende link:

https://us04web.zoom.us/j/76514412223?pwd=QXZXS3BIcHdzM3dKdDRablNDQ1Bmdz09

For at lette mødets forløb har afdelingsledelsen følgende bemærkninger til dagsordenen:

Ad pkt 4. Afdelingslederens beretning:

Ad pkt 6. Valg af afdelingsleder:

Paul Stig Andersen genopstiller

Ad pkt. 7 Valg af medlem af afdelingsledelsen

Bruno Kaa genopstiller

Ad pkt. 8 Afdelingens fremtidige virksomhed

Afdelingsledelsen foreslår, at såfremt fremtidige løb må aflyses på grund af Covid 19, afvikles disse løb virtuelt

I 2021 håber vi at kunne gennemføre følgende løb:

- Løb i forbindelse med Fællesstævnet

- Silistrialøbet

- 10 km i Odense (HC Andersen løbet)

- Halvmaraton på Samsø

- Terrænløb i Roskilde

- Vi må se hvad USIC og Eurogroup kommer op med.

Måske er denne måde at mødes på fremtiden eller måske er det en nødløsning midt i en pandemi. Vi får se.

Mange hilsner

På afdelingsledelsens vegne

Paul Andersen